Bardzo nam miło, że trafiliście Państwo na stronę internetową IN-HAL Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami w Stargardzie przy ul. M. J. Piłsudskiego 105/3.
IN-HAL Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami działa na rynku nieruchomości od 1991 r. jako firma rodzinna. Wielu klientów skorzystało z naszej pomocy. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi po konkurencyjnych cenach. Gwarantujemy solidność, fachowość podjętych zobowiązań oraz usług, które oparte są na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

•Posiadamy:
-uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o numerach: 280 i 638 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
-licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 1633, nr 1983, nadane przez Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

•Ubezpieczenia:
-od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pośrednika w obrocie nieruchomościami
-od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.


Przyjmowanie ofert związanych ze zbyciem , kupnem i wynajem nieruchomości odbywa się bezpłatnie.

W naszej ofercie znajdują się profesjonalne usługi w zakresie:

I. Usługi w zakresie szacowania nieruchomości polegają na sporządzaniu operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości dla różnych potrzeb, między innymi do:
-ustalania ceny kupna - sprzedaży
-zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
-ustalenia masy spadków i darowizn
-aktualizacji opłat rocznych
-sprawozdań finansowych (amortyzacji środków trwałych, ustalania wartości początkowej środków trwałych)
-ustalania należnych opłat: planistycznych, adiacenckich
-dla potrzeb sądowych
-ustalania przysługującej rekompensaty z tytułu pozostawionego mienia poza granicami kraju
-zniesienia współwłasności.


Wyceną obejmujemy:

-nieruchomości zabudowane
-grunty niezabudowane (działki pod zabudowę)
-nieruchomości rolne (gospodarstwa rolne)
-lasy, tereny zalesione, parki
-obiekty produkcyjne i przemysłowe
-lokale mieszkalne, handlowo - usługowe
-obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe
-oraz inne, nietypowe nieruchomości.

II. Obsługa w sprawach związanych z regulacją stanów terenowo - prawnych

Regulacja stanów prawnych nieruchomości to zadanie trudne i czasochłonne, wymagające staranności i dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Na życzenie klienta rozpoznajemy złożoność tych spraw i prowadzimy do ich rozwiązania. Pośredniczymy w przygotowaniu i załatwianiu wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Regulujemy sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi:

-prawo własności,
-prawo użytkowania wieczystego gruntów,
-ograniczone prawo rzeczowe,

a także zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

-uwłaszczenia państwowych i komunalnych osób prawnych
-planowania przestrzennego
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
-podziałem nieruchomości
-zniesienia współwłasności i podobnymi.

III. Pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami

Biuro pośredniczy w pełnej obsłudze spraw związanych z kupnem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, w szczególności pomagamy:

-w negocjacjach cen i przygotowaniu nieruchomości do zbycia
-w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości
-wyszukiwaniu ofert kupna lub sprzedaży nieruchomości
-kompletowaniu wymaganych dokumentów terenowo - prawnych
-przygotowaniu umów przedwstępnych kupna - sprzedaży i innych związanych z obsługą nieruchomości.
Wykonanie: Planfirm.pl.   © Copyright 2010 by IN-HAL. All rights reserved.