Obsługa w sprawach związanych z regulacją stanów terenowo - prawnych
Regulacja stanów prawnych nieruchomości to zadanie trudne i czasochłonne, wymagające staranności i dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Na życzenie klienta rozpoznajemy złożoność tych spraw i prowadzimy do ich rozwiązania. Pośredniczymy w przygotowaniu i załatwianiu wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Regulujemy sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi:
-prawo własności,
-prawo użytkowania wieczystego gruntów,
-ograniczone prawo rzeczowe,

a także zajmujemy się sprawami dotyczącymi:
-uwłaszczenia państwowych i komunalnych osób prawnych
-planowania przestrzennego
-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
-podziałem nieruchomości
-zniesienia współwłasności i podobnymi.

Wykonanie: Planfirm.pl.   © Copyright 2010 by IN-HAL. All rights reserved.